Тестове по английски език на Englishbox

За да можем да установим Вашето ниво на владеене на английски език, сме разработили три теста.Те съответстват на трите нива на нашите курсове по английски: елементарно, средно и за напреднали.

Тест по английски – за начинаещи

Тестът за начинаещи разглежда Вашата способност да използвате сегашно просто и продължително време, минало и бъдеще просто, общи предлози, бройни и учтиви форми.

Тест по английски – средно ниво 

Тестът за средно ниво на владеене на английски език се концентрира върху по-сложните времеви и глаголни форми, включително перфектните и пасивно времена. Вашето познание върху непряка реч, наречия, глаголни форми и модални глаголи също бива подложено на изпитание.

Тест по английски –ниво за напреднали

Тестът за напреднали включва по-сложните пасивни форми, модални глаголи, идиоматични изрази, съюзи, въпроси с „нали" (потвърдителни въпроси), фразеологични глаголи и съкратени относителни клаузи.Доста е объркващо, така че бъдете сигурни в отговорите си и ги проверете по два пъти!

Тест за начинаещи

Колко добър е английският Ви по скалата от едно до десет? Трудно е да се каже? Преминете нашия тест и вижте кои часове са най-подходящи за Вас.

Тест по английски за средно ниво

Преминахте ли успешно теста за начинаещи? Защо не опитате този за средно ниво и да видим дали сте нагазили в дълбокотоили ще е като песен.

Тест за напреднали

Английската Ви граматиката и лексика трябва да са доста добри ако ще опитате да преминете този тест. Желаем Ви късмет!

Онлайн курс по английски език

Разполагаме с огромен набор онлайн уроци на Ваше разположение. Без значение от темата, всички курсове са тук и чакат да се спуснете в тях!

no Online Englishcourses for this category